Elállási jog – visszavételi garancia

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint a webáruházban történt vásárlása esetén az eladónak 14 napos visszavásárlási garanciát (elállási jog) kell nyújtania a vásárlónak, de mi ezt meghaladóan 30 napos visszavételi garanciát nyújtunk, tehát Ön az áru átvételétől (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek az átvételétől) számított 30 napon belül élhet elállási jogával indokolás nélkül. Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Rendelet rendelkezései és így a jelen általános szerződési feltételek szerint is az elállás jogával csak akkor élhet a vásárló, ha a terméket mint fogyasztó (tehát magánszemély) és nem mint vállalkozás vásárolta. A vállalkozás nevében, nevére vagy üzleti tevékenység keretében vásárolt termékekre ez a jogosultság nem vonatkozik.

A fogyasztó elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási nyilatkozat-mintát vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szinker Kft.-hez. Ha az elállási jogát a fogyasztó írásban gyakorolja, elegendő az elállási nyilatkozatot 30 napon belül elküldeni (nem kell beérkeznie 30 napon belül). A fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell, hogy juttassa részünkre, a Conrad Szaküzlet és Vevőszolgálat címére: 1067 Budapest, Teréz körút 23., lehetőleg eredeti csomagolásában, de a csomagolás megléte nem feltétel. Kérjük, hogy a terméket lehetőség szerint a vásárlást igazoló bizonylattal vagy annak másolatával együtt küldje vissza.

A visszaküldött termékeket csak zöld postai utalvánnyal továbbított csomagként, vagy személyes átadás során tudjuk fogadni, az utánvétellel visszaküldött csomagokat sajnos nem áll módunkban átvenni. Az Ön által igénybe vett fizetési módtól eltérő visszafizetési módot bármikor választhat erre irányuló írásbeli nyilatkozatával.

A Szinker Kft. az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön által megfizetett vételárat a fizetési móddal megegyező módon, a „normál” szállítási költségekkel együtt (ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módot választja – hanem például a 24 órás szállítást –, az ebből adódó többletköltséget a Szinker Kft. nem köteles megtéríteni). A Rendelet szabályai szerint a vételár (és szállítási költség) mindaddig visszatartható, amíg a vásárló a terméket hiánytalanul vissza nem szolgáltatta.

A visszaküldés közvetlen költségét a Rendelet értelmében a fogyasztó viseli.

A Rendelet szabályai (29. §-a) szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

A fogyasztó elállási joga gyakorlása esetén a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Elállási jogát a következő nyilatkozatminta visszajuttatásával is gyakorolhatja: (Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett:

Conrad Szaküzlet és Vevőszolgálat 1067 Budapest, Teréz körút 23.
tel.: (06-1) 319-0250
email: vevoszolgalat@conrad.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt